ANMÄLAN - Beställning av kurser och presentkortAnmälan till kurserna och beställning av presentkors görs via e-post.

odlingskurser@gmail.com 

Skriv:

Kursnummer
Namn
Adress
Personnr/Org.nr

Kursdeltagarens namn

Fakturering sker elektroniskt om inte annat önskas. 
Pris: Inklusive lättare förtäring och kaffe 590:- inkl. moms/person och kurs om ej annat anges.
För enskild grupp, föreningar, skolor eller företag begär offert. Anmälan är bindande.


~ ~ ~


Beställning av presentkort görs även det på e-post odlingskurser@gmail.com. Ange om det skall vara till en specifik kurs eller valfri. Namnet på kursdeltagaren och faktureringsadress. Faktura och presentkort skickas elektroniskt om inte annat önskas.