Tidig vår i köksträdgården - Frösådd och planering


Tidig vår i köksträdgården - Frösådd och planering av odlingsåret

Ljuset börjar komma åter, dags att så de första fröerna och planera inför odlingsåret!

Kurs nr. 17-2 Söndagen 5 Mars 11.00

Vår i köksträdgården förkultivering / frösådd och planering

Den här odlingskursen är en odlingskurs i hur man drar upp egna friska plantor till köksträdgården. Det brukar bli en mycket inspirerande och kul dag, där ivern och odlinglusten är på topp.

Vi vill alla så gärna sätta fart! Men det gäller att ha lite is i magen och börja vid rätt tidpunkt och med de bästa möjliga tillvägagångssätten. Detta för att få ett resultatet som blir riktigt bra, och att arbetsinsatsen inte blir för betungande.

På kursen tar vi upp saker som - Fröval, krukval, jord, vattning och omskolning. Vi tar också och tillverkar av egna krukor.

Det finns möjligheter att köpa intressanta tomatfröer eller byta, så ta med era tomatfröer.